کد خبر: 194585

تنها فردی که از عملکرد استاندار خوزستان راضی بود!

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: اوج خشم از استاندار خوزستان را در جمع کارگران هفت تپه دیده بودم.
اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت:

اوج خشم از استاندار خوزستان را در جمع کارگران هفت تپه دیده بودم.

امروز هزاران نفر برای رفتن او پیام خوشحالی نوشتند و یک نفر را ندیدم که ابراز ناراحتی کند. البته دروغ نگفته باشم یک نفر از او راضی است. آقای روحانی که وی را به ریاست سازمان استاندارد گماشت.

و چقدر به هم شبیه اند.

تنها فردی که از عملکرد استاندار خوزستان راضی بود!