کد خبر: 194551

دقت که ندارید، انصاف چه؟

احسان عسکری، مشاور و  مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی طی توییتی نوشت: خبر دو سال پیش دریافت مجوز خط ویژه مرتبط با مجلس دهم را به نام مجلس یازدهم کار می‌کنند و وقتی که خبر آن را در همۀ کانال‌های سرگرمی توزیع کردند، از منبع اصلی پاک می‌کنند؛ بدون یک کلمه عذرخواهی یا قبول اشتباه. دقت که ندارید، انصاف چه؟