کد خبر: 194440

حصیر آباد اهواز یا ونیز؟! + تصاویر

باز هم باران در خوزستان و شهر اهواز بارید و باز هم مثل همیشه محله های مختلف این شهر همچون محله حصیر آباد( کوی ابوذر) دچار آبگرفتگی شدید شد.