کد خبر: 194433

جناب روحانی لطفا این بار پیام ضعف ارسال نکنید!

اتاق خبر 24

مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس طی توییتی نوشت: جناب روحانی قبلا دلیل افزایش شدید فروش نفت در بودجه۱۴۰۰ را «ارسال پیام به دنیا» عنوان کرده بود.

اما امروز که بایدن برداشته شدن تحریم‌های ایران را منتفی دانسته، ‌باید فروش نفت بودجه ۱۴۰۰ واقعی شود تا پیام درستی به دنیا ارسال گردد.

جناب روحانی

لطفا این بار پیام ضعف ارسال نکنید!