کد خبر: 194350

قالیباف: امیدوارم قفل تصویب شفافیت آراء شکسته شود

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در خصوص رد طرح شفافیت آرا در جلسه امروز نوشت: به طرح شفافیت رای موافق دادم ولی متاسفانه این طرح که به دو سوم آراء نیاز داشت.
اتاق خبر 24

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در خصوص رد طرح شفافیت آرا در جلسه امروز نوشت: به طرح شفافیت رای موافق دادم ولی متاسفانه این طرح که به دو سوم آراء نیاز داشت با ۱۵۳ رای (۶۵.۲ درصد) موافق وفقط با ۳رأی کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصلاحات مد نظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنۀ شفافیت،طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آراء شکسته شود.

قالیباف: امیدوارم قفل تصویب شفافیت آراء شکسته شود