کد خبر: 194336

فرق زنان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

کاربرفضای مجازی در توییتی نوشت: اوج نگاه به زنان در دوره پهلوی؛ عریان شدن و نگاه تحقیر آمیز مردانِ مست به آنان بود ! این نهایت احترام و منزلت زن در آن دوره بود ... اما زن بعد از انقلاب اسلامی هویت واقعی شو به عنوان یک زنِ ایرانی مسلمان پیدا کرد