کد خبر: 194098

آیا برخورد جریان انقلابی هم مثل اصلاح طلبان خواهد بود؟

مالک شریعتی، نماینده مجلس درباره سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور در توییتر نوشت: اگر ماجرا اثبات شود، جریان انقلابی تقوای جمعی خود را نشان خواهد داد.
اتاق خبر 24

مالک شریعتی، نماینده مجلس درباره سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور در توییتر نوشت: اگر ماجرا اثبات شود، جریان انقلابی تقوای جمعی خود را نشان خواهد داد.

نه مثل حمایت تمام قد اصلاح طلبان از همسرکشی نجفی و خطای نماینده مجلس دهم.

...اما از خدا بخواهیم در همه لحظات زندگی، به همه ما کمک کند دچار غفلت و خطا نشویم.

آیا برخورد جریان انقلابی هم مثل اصلاح طلبان خواهد بود؟