کد خبر: 194078

انفجارهایی که حکایت از بوش دوم دارد!

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: رئیس جمهوری که خود را یهودی بخواند و بگوید اگر اسرائیلی در کار نبود امریکا باید یک اسرائیل در خاورمیانه میساخت! وقتی کابینه اش تماما یهودیان صهیونیست باشند. پس چنین اشخاصی، برای تحقق " نیل تا فرات " همه کاری خواهند کرد. انفجار مادرید و حمله تروریستی عراق، حکایت از بوش دوم دارد!