کد خبر: 194070

لطفا به آقای حجاریان بر نخورد!

یک کاربر فضای مجازی در واکنش به اظهارات حجاریان درباره دولت نظامی در توییتر نوشت: اگه به اقای حجاریان بر نمیخوره ! به عنوان یک سیستان و بلوچستانی مینویسم دقیقاً عامل اتحاد اقوام در منطقه ما نظامی ها بودند و عامل اختلاف دولتهای لیبرال
لطفا به آقای حجاریان بر نخورد!