کد خبر: 193995

۷ سال بی تدبیری دولت در ساخت مسکن

اردشیر مطهری نماینده مجلس در توییتی نوشت: ۷ سال بی توجهی و بی تدبیری دولت تدبیر و امید به نیاز سالانه ی ساخت مسکن در کشور، امروز به صورت کمبود حداقل ۴ میلیون مسکن و قیمت سرسام آور آن بروز کرده‌.
اتاق خبر 24

اردشیر مطهری نماینده مجلس در توییتی نوشت: ۷ سال بی توجهی و بی تدبیری دولت تدبیر و امید به نیاز سالانه ی ساخت مسکن در کشور، امروز به صورت کمبود حداقل ۴ میلیون مسکن و قیمت سرسام آور آن بروز کرده‌. طبق گزارش بانک مرکزی قیمت متوسط آپارتمان ۷۵ متری در تهران به حدود ۲ میلیارد رسیده!

مجلس با جدیت به این مسئله ورود خواهد کرد

۷ سال بی تدبیری دولت در ساخت مسکن