کد خبر: 193994

لجبازی‌ ترامپ این بار بر سر کیف هسته‌ای

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی به نقل از روزنامه ایندیپندنت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دونالد ترامپ کیف هسته ای را در روز آخر تصدی اش به عنوان رئیس جمهور امریکا با خود از واشنگتن دی سی خارج می کند؛ اما کدهای آن راس ظهر همان روز غیرفعال خواهند شد.
اتاق خبر 24

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی به نقل از روزنامه ایندیپندنت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دونالد ترامپ کیف هسته ای را در روز آخر تصدی اش به عنوان رئیس جمهور امریکا با خود از واشنگتن دی سی خارج می کند؛ اما کدهای آن راس ظهر همان روز غیرفعال خواهند شد. قرار است کیف هسته ای دیگری برای جو بایدن با کدهای جدید ساخته شود.

لجبازی‌های هسته ای ترامپ

لجبازی‌ ترامپ این بار بر سر کیف هسته‌ای