کد خبر: 193981

چرا ایران نباید حق عضویت سازمان ملل را پرداخت کند؟

عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: دبیرکل سازمان ملل خواستار تعلیق حق رای ایران از سازمان مذکور به دلیل بدهی حق عضویت شده است.
اتاق خبر 24

عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: دبیرکل سازمان ملل خواستار تعلیق حق رای ایران از سازمان مذکور به دلیل بدهی حق عضویت شده است.

تا زمانی که تحریم‌های سلیقه ای پول‌های ایران را بلوکه کرده است و دبیرکل و شورای امنیت بی خاصیت هستند نباید ایران حق عضویت پرداخت نماید. عضویت ایران مانع از ظلم با مدل قانون جنگل نشده است.

چرا ایران نباید حق عضویت سازمان ملل را پرداخت کند؟