کد خبر: 193959

شرط آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران چیست؟

جواد نیک بین نماینده مجلس در توییتی نوشت: اگر آمریکا تا ۳ اسفند تحریم‌های مالی و نفتی را لغو نکرد دولت باید طبق قانون بازرسان یا جاسوسان آژانس را از کشور اخراج کند.
اتاق خبر 24

جواد نیک بین نماینده مجلس در توییتی نوشت: اگر آمریکا تا ۳ اسفند تحریم‌های مالی و نفتی را لغو نکرد دولت باید طبق قانون بازرسان یا جاسوسان آژانس را از کشور اخراج کند.

البته آنها ‌تحریم‌ها علیه ایران را لغو نمیکنند مگر از جمهوریت و اسلامیت نظام دست برداریم.

باید طبق قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.

شرط آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران چیست؟