کد خبر: 193873

سرانجام ۱۲ شرط امریکا برای مذاکره با ایران چه شد؟

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی نوشت: از ۱۲ شرط امریکا برای مذاکره با ایران، رسیدیم به یک شرط ایران برای بازگشت امریکا به برجام؛ که رفع همه‌ی تحریم‌ها بود!
اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی نوشت: از ۱۲ شرط امریکا برای مذاکره با ایران، رسیدیم به یک شرط ایران برای بازگشت امریکا به برجام؛ که رفع همه‌ی تحریم‌ها بود!

اقای ظریف! تیم وزارت خارجه‌ و امنیت‌ملی بایدن تضمین نیست؛ همونطور که امضای کری تضمین نبود.

سرانجام ۱۲ شرط امریکا برای مذاکره با ایران چه شد؟