کد خبر: 193857

پایان لیبرال دموکراسی با "تکرار تاریخ"

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره حوادث اخیر آمریکا و تسخیر کنگره به دست هواداران ترامپ، نوشت: می‌خواستند با نظریه پایان تاریخ حکومت ظلم را ابدی کنند، اما نظریه تکرار تاریخ پایان لیبرال دموکراسی را رقم خواهد زد.

تاریخ تکرار میشود و طاغوت‌ها باید روزی از بین بروند. این سنت الهی است که اگر فرعونی بود و ظلم او حد و حصری نداشت، حتما غرق خواهد شد و ظلم پایدار نیست.