کد خبر: 193856

تفاوت دیدگاه در تفاوت منافع است!

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی نوشت: نزدیک به ٦٠٪ از کارکنان بخش بهداشت امریکا از زدن واکسن امتناع می ورزند و نمیخواهند "خوک آزمایشگاهی" شوند!

بیش از شونصد درصد از کابینه دولت ، وزارت بهداشت و از اعضاء ستاد کرونا مشتاق خریدن واکسن امریکایی هستند!

تفاوت دیدگاه در تفاوت شعور و منافع است!