کد خبر: 193807

حامیان دولتی‌ مالک هفت‌تپه در انتهای خط هستند

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس درباره پرونده هفت‌تپه در توییتر نوشت: در حالی که هیات داوری دولتی کماکان شهامت اعلام عمومی رای خود درباره شرکت هفت تپه و مستندات آن را ندارد، مالک فاقد اهلیت شرکت، فشار بر فعالان کارگری را افزایش داده است.
اتاق خبر 24

این را سلطان رشوه بداند که حامیان دولتیش در انتهای خط هستند و این برخوردها فقط پرونده او را قطورتر خواهد کرد