کد خبر: 193806

این دایه‌های دلسوزتر از مادر آن روزها کجا بودند؟

اتاق خبر 24

یک فعال رسانه‌ای درباره بحث داغ خریدن با نخریدن واکسن خارجی کرونا در توییتر نوشت: کودکان مبتلا به سندرم پروانه ای روی دست مادرانشان جان دادند؛ دل هیچ دولت  اروپایی برای آنها سوخت؟ این دایه های دلسوزتر از مادر  آن روزها کجا بودند؟

همان قدر که داروهای دیگر را داده اند؛ حتما واکسن هم می دادند.

روی پای خومان باشیم