کد خبر: 193798

طلبه‌های جهادی در خط مقدم مبارزه با کرونا

اتاق خبر 24

گزارشی از بیمارستان های ولیعصر و چمران و حضور طلاب حوزه علمیه تهران با پشتیبانی بنیاد احسان در کنار بیماران، پرستاران و تلاش در بهبود حال روحی و جسمی بیماران.