کد خبر: 193769

فشار به بورس یعنی همدستی با رانت خواران فولاد

امیرسیاح کارشناس مسائل اقتصادی در توییتی نوشت: وزیر صمت گفته بخاطر افزایش قیمت فولاد، مدیران بورس کالا عزل‌شوند.
اتاق خبر 24

امیرسیاح کارشناس مسائل اقتصادی در توییتی نوشت: وزیر صمت گفته بخاطر افزایش قیمت فولاد، مدیران بورس کالا عزل‌شوند.

مثل اینکه کسی بخاطر افزایش تب ناشی از عفونت بدنش، تب‌سنج را بشکند!

صریح بگویم: فشار به بورس کالا برای سرکوب قیمتها، یعنی همدستی با رانتخواران فولاد وزیرصمت رانتخواران فولاد را براند.

فشار به بورس یعنی همدستی با رانت خواران فولاد