کد خبر: 193763

پاسخ ترسناک کارشناس هواشناسی به یک سوال

محمدسرشار مدیر شبکه کودک در توییتی درباره آلودگی هوا نوشت: مجری رادیو از کارشناس هواشناسی درباره علت آلودگی هوای تهران می‌پرسد.
اتاق خبر 24

محمدسرشار مدیر شبکه کودک در توییتی درباره آلودگی هوا نوشت: مجری رادیو از کارشناس هواشناسی درباره علت آلودگی هوای تهران می‌پرسد.

پاسخ اقای اصغری، کوتاه و ترسناک است:《آلودگی هوا در دی ماه طبیعی است.》

عادت کردن به بدیها، ترسناک است.

طبیعی دانستن ناهنجاری‌ها، نتیجه مرگ تدریجی امیدهاست.

نباید به دردها انس بگیریم.

پاسخ ترسناک کارشناس هواشناسی به یک سوال