کد خبر: 193752

زیردریایی ای که مدعی بودند در راه ایرانه!

کانال تلگرامی لیبانیران نوشت: ‏اسراییل، ادعاهای پایان ناپذیر، لات کوچه خالی، باد در بازار مسگرها.
اتاق خبر 24

کانال تلگرامی لیبانیران نوشت: ‏اسراییل، ادعاهای پایان ناپذیر، لات کوچه خالی، باد در بازار مسگرها!

این زیردریایی ای هست که مدعی بودند در راه ایرانه.

الان داره در بندر ایلات مگس میچرونه.

زیردریایی ای که مدعی بودند در راه ایرانه!