کد خبر: 193751

واقعا اظهار کمبود گاز در کشور مایه تعجب است!

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: هزاران مدرسه و دانشگاه و مکان های مختلف در کشور که سال های قبل مصرف گاز داشتند تعطیل هستند...
اتاق خبر 24

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: هزاران مدرسه و دانشگاه و مکان های مختلف در کشور که سال های قبل مصرف گاز داشتند تعطیل هستند هوا هم هنوز کاملا سرد نشده واقعا مایه تعجب است که اظهار می دارند کمبود گاز داریم خوب است دولت به خصوص شخص رئیس جمهور و وزیر نفت شفاف سازی کنند.

واقعا اظهار کمبود گاز در کشور مایه تعجب است!