کد خبر: 193731

تلاش جریان تحریف برای کمرنگ‌سازی امید مردم به دستگاه قضا

کانال تلگرامی آموزش سوادسایبری نوشت: این روزها که امید مردم به دستگاه قضایی بیشتر شده، جریان تحریف هم به هر کاری برای کمرنگ کردن این امید دست میزند.
اتاق خبر 24

کانال تلگرامی آموزش سوادسایبری نوشت: این روزها که امید مردم به دستگاه قضایی بیشتر شده، جریان تحریف هم به هر کاری برای کمرنگ کردن این امید دست میزند. 

‏مثلا عکس یک جوان بحرینی که سال ۲۰۱۱ بر اثر شکنجه به شهادت رسیده را تحت شکنجه یک متهم در ایران منتشر میکنند.

تلاش جریان تحریف برای کمرنگ‌سازی امید مردم به دستگاه قضا