کد خبر: 193712

حاج قاسم گفت "من به سوی مقتلم می‌روم"

صفحه اینستاگرام مرزوبوم خاطره حاج صادق آهنگران از نظر آیت الله یعقوبی قائنی، در مورد سردار شهید جبهه ی مقاومت حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرد.
اتاق خبر 24

هروقت من را می دید، چه زمان جنگ و چه بعد از آن، می گفت: دعا کنید شهید شوم. نه تنها به من، به هر کسی که می رسید، این را میگفت. به من که می رسید، چون میدانست دعا و ذکر مصبیت میخوانم، بیشتر التماس دعا داشت.

آخرین دفعه هم که او را دیدم، چند بار این سفارش را به من کرد و گفت که دعا کن شهید شوم.

 دوستان نزدیکش میگفتند مهیای شهادت بود و خبر از رفتنش داده بود. یک خاطره از ملاقات حاج قاسم با مرحوم آیت الله یعقوبی قائنی تعریف کنم.

بعد از دیدار آن دو بزرگوار، از آقای یعقوبی نظرش را در مورد حاج قاسم پرسیدم، گفت: حاج قاسم نوع مرگش را خودش انتخاب می کند. این خاطره از ذهن من محو شده بود تا اینکه در مراسم تودیع سردار قاآنی، سردار حجازی، جانشین فرماندهی سپاه قدس، مطالبی درباره حاج قاسم در ماه های آخر حیات پربرکتش تعریف کرد که من را به یاد آن خاطره انداخت.

 آقای حجازی گفت: به حاجی گفتم در این وضعیت که اوضاع منطقه آشفته است، به عراق نرو. او در جواب، از من خواست دعا کنم که شهید شود. گفتم: "ان شاء الله ۱۲۰ سال دیگر." گفت: "نه، الآن باید یک خون ریخته شود." ظاهرا ابومهدی هم به او گفته بود که مدتی صبر کند، اما حاجی مثل کسی که بی تاب رسیدن به چیزی است، گفته بود که من به طرف مقتلم میروم.

 به دوستانش در فاطمیه کرمان هم گفته بود: «فاطمیه سال بعد با امسال فرق دارد. پرسیده بودند: «چه فرقی دارد؟» جواب داده بود: «ایام فاطمیه سال بعد، من نیستم.