کد خبر: 193674

دشمنان ایران منتظر غافلگیری‌های بزرگ باشند

مهدی محمدی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: حمله به محاسبات دشمن گاه از هر پاسخ دیگری موثرتر است.
اتاق خبر 24

مهدی محمدی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: حمله به محاسبات دشمن گاه از هر پاسخ دیگری موثرتر است. اگر امریکا، صهیونیست ها و سعودی تصور می کنند محاسبات ایران را کنترل کرده اند باید به زودی منتظر غافلگیری های بزرگ باشند.

شهید سلیمانی یک 'مکتب' است نه یک فرد، و این مکتب در ایران جریان دارد.

دشمنان ایران منتظر غافلگیری‌های بزرگ باشند