کد خبر: 193673

جنس بغض جریان غربزده داخلی از علامه مصباح

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: علامه مصباح یزدی همان حاج قاسم سلیمانی میدان‌های جنگ نرم بود
اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: علامه مصباح یزدی همان حاج قاسم سلیمانی میدان‌های جنگ نرم بود.

حاج قاسم با تفنگ از مرزهای خاکی اسلام دفاع کرد و علامه مصباح با قلمش از مرزهای فکری و ایدئولوژیکی اسلام دفاع کرد.

بغض جریان غربزده داخلی از علامه مصباح، از جنس همان بغض داعش از حاج قاسم است...

جنس بغض جریان غربزده داخلی از علامه مصباح