کد خبر: 193659

بی‌توجهی به کرونا در جشن‌های سال ۲۰۲۱

بی‌توجهی و اجتماع های خطرناک در کشوهای مختلف جهان هنگام جشن سال نو میلادی با وجود شیوع دوباره کرونا در جهان را مشاهده می‌کنید.