کد خبر: 193650

چالش‌های آمریکا در سال ۲۰۲۱

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی درباره چالش های امریکا در سال ۲۰۲۱ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: غلبه بر زخم های عمیق انتخابات ریاست جمهوری  غلبه بر بحران سلامت ناشی از کرونا غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از کرونا غلبه بر شکاف های عمیق سیاسی – اجتماعی