کد خبر: 193614

قیمت واکسن‌های کرونا در جهان

در حال حاضر همه کشورها به دنبال واکسیناسیون هستند، با این حال قیمت واکسن ها جزو اسرار تجاری طبقه بندی شده است. احتمالا بندهای مربوط به محرمانه بودن اطلاعات قیمتی به نفع تولیدکنندگان می باشد.
قیمت واکسن‌های کرونا در جهان