کد خبر: 193605

بهترین عکس‌العمل در برابر تهدید

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: باید دوستی را با دوستی و تهدید را با تهدید جواب داد.
اتاق خبر 24

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: باید دوستی را با دوستی و تهدید را با تهدید جواب داد. تاریخ نشان داده است کسانی که تهدید را با سکوت و یا دوستی جواب دادند امنیت و پیشرفت کشور را فروختند. پهلوی و قاجار دو عبرت تاریخی در برابر چشمان هستند.

بهترین عکس‌العمل در برابر تهدید