کد خبر: 193601

رویکرد رهبرانقلاب در واکنش به نقدها و دغدغه‌ها

عباس باصولی درباره پخش مستند غیر رسمی در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیراً بخشی از دیدارهای رهبر انقلاب در قالب یک مستند تحت عنوان «غیر رسمی» منتشر شده است.
اتاق خبر 24

عباس باصولی درباره پخش مستند غیر رسمی در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیراً بخشی از دیدارهای رهبر انقلاب در قالب یک مستند تحت عنوان «غیر رسمی» منتشر شده است. پخش این مستند واکنش‌های متفاوتی را در طیف‌های گوناگون درپی داشته است. طرفداران انقلاب اسلامی ضمن استقبال از این مستند، آن را اقدامی دیرهنگام قلمداد کرده و از بخش رسانه‌ای بیت رهبری گلایه کرده‌اند که با جلوگیری از پخش این تصاویر در ادوار گذشته موجب شده که چهره‌ای صرفاً 'رسمی' از رهبر انقلاب در انظار عمومی ترسیم شود و به این دیدگاه که رهبر تریبونی یک‌طرفه و بی‌توجه به‌نقدهاست، دامن زده شود. در ادامه ضمن بررسی این نگاه به ارزیابی مستند مذکور می‌پردازیم:

شاید مهمترین اشکالی که به این مستند وارد است، گزینش عنوان «غیررسمی» برای آن است؛ عنوانی که می‌تواند به شکل‌گیری دوگانهٔ 'رسمی' و 'غیررسمی' دربارهٔ مواضع رهبر انقلاب بینجامد. گوئی رهبر انقلاب دو موضع -یا دو رفتار- دارد که یکی رسمی‌ست و دیگری غیررسمی!

آنچه در این دیدارها از زبان رهبر انقلاب بیان می‌شود چیزی جز مواضع رسمی ایشان نیست که بارها در تریبون‌های مختلف نیز بیان شده است؛ بنابراین انتخاب عنوان غیررسمی برای آن یک اشتباه رسانه‌ای و صدالبته مفهومی‌ست.

ظاهراً دلیلی که سازندگان را به این اشتباه کشانده است، فضای حاکم بر این جلسات است که بر خلاف خطابه‌ها، تعاملی‌ست. جلسات تعاملی اقتضائات خودش را دارد و گاهی ممکن است به مزاح و مطایبه کشیده شود. فضای تعاملی و صمیمانه نامش غیررسمی نیست؛ اتفاقاً فضائی که در آن افراد صراحتاً نقدشان را بگویند و پاسخ بخواهند و بشنوند از هر فضائی رسمی‌تر است. این عرصه یکی از الزمات حکمرانی دینی‌ست که در عمل عینیت یافته است. نباید چنین جلساتی را با برجسته‌سازی صمیمیت حاکم بر آن در حد یک جلسهٔ غیررسمی فروکاست.

با نگاهی به واکنش دوست و دشمن می‌توان فهمید که این مستند یک اقدام رسانه‌ای موفق بوده است. طیف طرفداران انقلاب هم با نگاه به این توفیق گلایه می‌کنند که چرا کم؟ چرا گزیده؟ چرا دیر؟! باید توجه داشت که یکی از دلایل توفیق این اقدام و برد بالای رسانه‌ای آن 'کم' و 'گزیده' بودن آن و البته پخش موردی آن است. رهبر انقلاب در طول سال جلسات متعدد تعاملی دارند که در مورد مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌شود. پخش روتین این جلسات در کوتاه‌زمانی اثربخشی خود را از دست داده و به یک اقدام رسانه‌ای صرفاً تبلیغاتی بدل می‌شود.

رویکرد ثابت رهبر انقلاب در واکنش به نقدها و دغدغه‌ها در بیانات ایشان معلوم است. کافی‌ست نگاهی به خطابه‌های ایشان بیندازیم تا دریابیم که بر خلاف نامش از جنس پاسخگوئی و توضیح است. اهل دقت باشیم به سادگی درمی‌یابیم که هر کدام از بیانات در حال پاسخگوئی به کدام نقد است و یا متأثر از کدام نقد. این یعنی به‌نقدها و نظرها توجه می‌شود؛ این یعنی بنای کار بر تعامل است؛ درست مثل همان جلسات رسمی.

اگر اهل رسانه یا از اهالی رسانه‌ایم، این‌جای کار، خیلی جای کار دارد.