کد خبر: 193591

واکسنی که همچون موشک‌های سپاه دشمن را تحقیر کرد

هم از نظر عزت و غرور ملی، هم از نظر تحقیر و سوزش دشمن؛ واکسن ستاد اجرایی فرمان امام فقط با موشک‌های سپاه قابل مقایسه است.
اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

هم از نظر عزت و غرور ملی، هم از نظر تحقیر و سوزش دشمن؛ واکسن ستاد اجرایی فرمان امام فقط با موشک‌های سپاه قابل مقایسه است.

واکسنی که همچون موشک‌های سپاه دشمن را تحقیر کرد