کد خبر: 193590

وقتی جنگ به درون "خانه" آمریکا کشیده می‌شود!

جنگ به درون "خانه" کشیده شده است.
اتاق خبر 24

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سران جمهوریخواه با درخواست ترامپ برای افزایش کمک مالی کرونایی به خانواده های امریکایی و همچنین، وتو بودجه دفاعی امریکا مخالفت می کنند و ترامپ نیز متقابلا سران حزب جمهوریخواه را رقت انگیز می خواند و در مورد مرگ آنان هشدار می دهد.

جنگ به درون "خانه" کشیده شده است.

وقتی جنگ به درون "خانه" آمریکا کشیده می‌شود!