کد خبر: 193531

لطفاً پیرمردها تفسیر به رای نکنند؛ حاج قاسم استثنا بود

اتاق خبر 24

سیدمحسن دهنوی، نماینده مجلس درباره درآمد حاصل از جریمه های کرونایی در توییتر نوشت: نظارت بهداشتی جای خود را به نظارت پلیسی داده و به بهانه محدودیت‌های کرونایی، برای خودروها و مغازه‌ها جریمه‌تراشی می‌کنند.

اگر دست دولت را در مصرف این پول‌ها باز بگذاریم، حیف‌ومیل می‌کند.

از وزیر کشور درباره مقصد این درآمدهای سرسام‌آور و تاریخ پایان ممنوعیت‌ها، سوال خواهم کرد.