کد خبر: 193530

مقصد درآمدهای سرسام‌آور جریمه‌های کرونا کجاست؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: آمریکا مدعیه حساب مردمِ ایران از حکومت جداست! به دروغ مدعیِ حمایت از مردمه!

اما کاش بره با دقت نتیجه نظرسنجیِ گالوپ رو ببینه

نارضایتی همه مردمِ دنیا از آمریکا به بالاترین حد رسیده

در صدر لیست ناراضیان هم، ایرانه

مردم ایران نسبت به عملکرد، نیت و ادعاهای آمریکا ناراضی و بی اعتمادند.