کد خبر: 193464

تدریس در روستای محروم از شاد

مجید کیانی آموزگار مقطع ابتدایی روستای جلو از توابع بخش فیروزآباد است که به دلیل عدم آنتن دهی موبایل و عدم دسترسی دانش اموزان این روستا به شبکه شاد, داوطلبانه هر روز مسیر ۴۰ کیلومتری را می پیماید و به صورت حضوری به تدریس می پردازد. این اموزگار فداکار رابطه بسیار خوبی با اهالی روستا دارد و روستاییان مشکلات خود را با وی در میان گذاشته و او بسیاری از مشکلات روستا را مرتفع می کند.