کد خبر: 193429

مسئولانی که رشته‌های تربیت مادران ایرانی را پنبه کردند

یک کاربر فضای مجازی با انتشار درخواست یک مادر از وزیر ارتباطات در توییتر نوشت: ما مادر هستیم و در تربیت بچه هایمان تمام تلاش خود را می‌کنیم اما مسئولان فضای جامعه را به گونه ای ترتیب داده اند که گویا ما آب در هاون میکوبیم. از پنبه شدن رشته های تربیتیمان توسط بی تدبیری و جهالت یا خیانت مسئولان  کوتاه نخواهیم آمد.