کد خبر: 193295

۱۷۸ نماد در صف حمایت صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طی چند روز اخیر برای بهبود عملکرد بازار سرمایه در ۱۷۸نماد بورسی صف خرید تشکیل دادیم و از آن‌ها حمایت کردیم.
اتاق خبر 24

محمد آقابابایی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه  در رابطه ماهیت واریز یک درصد از منابع حاصل از درآمد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: این صندوق مطابق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۶ به ثبت رسیده است،  منابع آن از سمت دولت فراهم شده که مبلغ آن چیزی بالغ بر یک میلیارد تومان است.

او بیان افزود: منابعی که اکنون این صندوق در اختیار دارد نخست از محل داخلی درآمد سازمان بورس و دوم یک درصد اختصاص داده شده از سمت صندوق توسعه ملی است که در متن قانون نیز دیده می شود، همچنین هیئت مدیره آن را وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هئیت عامل صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تشکیل می دهند.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: هدف از تشکیل این صندوق در اصل جلوگیری از خطرهایی است که بازار سرمایه را تهدید می کند و همچنین این اقدام بیشتر برای تقویت امر نقد شوندگی در مواقع بحران شکل گرفته است.

آقابابایی در پاسخ به این سوال که چرا واریز این مبلغ حدود دوماه قبل رخ نداد؟ بیان کرد: این نهاد در مرحله بلوغ است و تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی کند قطع به یقین به کارگیری منطقی از آن به طول می انجامد همچنین نکته ای که باید به آن اشاره کرد منابع این صندوق به علت آنکه محدوده  نمی توانست عدم اطمینانی که بین مردم نسبت به بازار سرمایه به وجود آمده بود را جبران کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا