کد خبر: 193236

پروتکل شکنی معادل افزایش مرگ و میر است

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید با جدیت دنبال شود خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: با هیچ‌کسی مماشات نکنید و هر پروتکل شکنی معادل مرگ و میر است.
اتاق خبر 24

 سعید نمکی وزیر بهداشت در وزیر در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به نقش آموزش همگانی در کنترل بیماری کرونا اظهار داشت: اگر نتوانیم آموزش همگانی را در راستای کاهش بیماری ارتقا دهیم و از ظرفیت آموزش استفاده نکنیم در حوزه مقابله با بیماری موفق نخواهیم شد.

وی با اشاره به نقش سفیران سلامت در حوزه آموزش اظهار داشت: با با استفاده از ظرفیت تعداد سفیران سلامت آموزش‌ها را به شیوه‌های مختلف به خانواده‌ها منتقل کنیم، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای استان استفاده کنند و کمیته آموزش در دانشگاه تشکیل دهند و با استفاده از رهنمودهای این کمیته برای آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم را نسبت به بیماری تلاش کنند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید با جدیت دنبال شود خظاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: با هیچ‌کسی مماشات نکنید هر پروتکل شکنی معادل مرگ و میر است. پیک زمستانی را پس از پیک پاییزه خواهیم داشت به خصوص در استان‌های جنوبی که مردم در منازل در فضای سربسته حضور پیدا می‌کنند شیوع بیماری بالاتر می‌رود، در شهرهایی که وضعیت نارنجی، زرد یا قرمز اعلام می‌شود باید پروتکل‌ها بر اساس وضعیت اعلام شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت توسعه مراکز سرپایی افزود: توسعه مراکز سرپایی 16 ساعته و 24 ساعته به خصوص در حاشیه شهرها باید مد نظر قرار گیرد، در مناظق حاشیه نشین که جمعیت زیادی دارد و این افراد به عنوان کاسب یا دستفروش در زیر پوست شهر درحال رفت و آمد هستند باید توجه بیشتری شود و فضاهایی برای ارائه خدمات سرپایی درنظر گرفته شود، اگر توسعه خدمات سرپایی وجود نداشته باشد بار آن با تاخیر بر دوش بیمارستان‌ها خواهد افتاد، باید برای جمعیت 50 الی هر 100 هزار نفر خدمات سرپایی در نظر گرفته شود.

منبع: خبرآنلاین