کد خبر: 193078

وقتی وزارت کار روزه سکوت می‌گیرد

بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال یکی از خواسته‌های اصلی نمایندگان کارگری در این روزهاست که با سکوت وزارت تعاون کار مواجه شده است.
اتاق خبر 24

"دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود"، "دستمزد کارگران نیمه دوم سال بازنگری نمی‌شود".

دو خبر متضاد یکدیگر از دو مقام مسئول، اولی از قول حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دومی از قول محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.

تعیین مزد ۹۹ و چالش‌های آن

یکی از پر چالش ترین جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، همین تعیین مزد ۹۹ بود که با شیوع کرونا تشکیل جلسات ابتدا به تاخیر افتاد بعد از آن هم با نارضایتی نمایندگان کارگران به پایان رسید و دستمزدی به تصویب رسید که اعتراض کارگران را به دنبال داشت. ۲۱ درصد تعیین مزد کارگران برای سال ۹۹، که باعث شد نمایندگان کارگری بدون امضا مصوبه جلسه را ترک کنند.

این موضوع ادامه داشت و گروه کارفرمایی و دولت بدون توجه به اعتراض نمایندگان کارگری افزایش ۲۱ درصدی را به تصویب رسانده و به اجرا درآوردند. اما نمایندگان کارگری به دلیل اینکه ۲۱ درصد افزایش را برای گذراندن حداقل زندگی مناسب نمی‌دانستند سکوت نکرده و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری بردند.

شکایت نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه امسال مصوبه دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کار بود و بدون جلب نظر و رضایت گروه کارگری امضا شد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم و از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به نیمی از جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد خلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماه‌ها طول بکشد تا کارگران به حق قانونی خود برسند و ما کارگران را به خویشتن‌داری دعوت کردیم.

منبع: خبرآنلاین