کد خبر: 192955

مسیر‌های میلیاردی مخصوص دوچرخه در اشغال موتورسوران

در حالی که شهرداری میلیارد‌ها تومان برای ساخت مسیر‌های دوچرخه هزینه کرده، اما این مسیر‌ها بیشتر در اختیار موتورسوران است.
اتاق خبر 24

امروزه استفاده از دوچرخه به عنوان یک مُد حمل و نقلی پاک در برخی از شهر‌های دنیا رو به گسترش است.

در شهر تهران هم با روی کار آمدن پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران، استفاده از دوچرخه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که حناچی اغلب اوقات، روز‌های سه شنبه، مسیر خانه تا محل کار خود را با دوچرخه طی می‌کند تا سبب تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه شود.

اما سیاست‌های شهردار تهران برای تشویق مردم به استفاده از دوچرخه به همین دوچرخه سواری‌های او ختم نشد. از آنجایی که او عزم خود را جزم کرده بود تا دوچرخه برای همه مردم اعم از متمولین و مدیران و وزرا به یک فرهنگ تبدیل شود، لذا از مدیران خود خواست تا برای برخی سرکشی‌ها و رفت وآمد‌های کاری از دوچرخه استفاده کنند.

 

اگرچه برخی رسانه‌ها و جریان‌ها، اصرار حناچی بر استفاده از دوچرخه را نمایش می‌خواندند، اما این سخنان سبب نشد او از هدف خود کوتاه آید؛ لذا دستور داد تا برای استفاده آسان‌تر شهروندان از دوچرخه، مسیر‌های ویژه دوچرخه در تهران ساخته شود.

بر همین اساس میلیارد‌ها تومان هزینه شد، تا در خیابان‌هایی مثل کریم خان زند، امام خمینی(ره) و حاشیه برخی بزرگراه‌ها مسیر ویژه دوچرخه ساخته شود؛ مسیر‌هایی که نتوانسته به شکل مطلوبی توجه دوچرخه سواران را جلب کند، زیرا مشاهده شده در مواقعی که مسیر خیابان خلوت است، دوچرخه سواران ترجیح می‌دهند، از خیابان تردد کنند و در مواقعی هم که خیابان شلوغ است، موتورسوران با تردد بی رویه در مسیر دوچرخه، فضا را از دوچرخه سوران می‌ربایند.

 

 

منبع: جام جم آنلاین