کد خبر: 192845

سهامداران در روزهای قرمز بازار سرمایه چه کنند؟

سرمایه گذاری در هر جایی ممکن است با ریسک همراه باشد، اما در بازارهای مالی این ریسک به شدت بیشتر از سایر بازارهاست.
اتاق خبر 24

 بازارهای مالی در این روزها بیشتر شبیه یک میدان جنگ میان خریداران و فروشندگان و دلالان شده است. در این بین عده ای با سفته بازی به دنبال ایجاد سود برای خود از طریق ایجاد ضرر برای دیگران هستند. این نحوه عملکرد در میان سفته بازان بازار بورس، در مقایسه با سایر بازارهای مالی در ماه های گذشته بیشتر بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرده است.

بخشی از اصلاح 40 درصدی بازار سرمایه نیز به همین دلیل بوده است. در واقع افرادی که برای سهامداری وارد بورس شده اند، به دلیل رفتار هیجانی و عدم برخورداری از آموزش های لازم راه را برای سفته بازان هموار کرده اند.

البته این افراد با استفاده از فضای مجازی در حال موج سواری بر روی این رفتار هیجانی هستند و در اصلاح بازار در 3 ماه گذشته نقش موثری داشته اند. البته شرکت های حقوقی نیز در این بین با نوسان گیری نقش پر رنگی در این زمینه داشتند.

در این شرایط که بسیاری از افراد در حال سوءاستفاده و ارائه تحلیل های نادرست برای ایجاد فضای ترس از بورس هستند، سهامداران باید به برخی نکات در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایرنا