کد خبر: 192835

آمار چند قلو زایی در سال ۹۸

در سال ۹۸ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۲ ولادت ثبت شده است که از بین این آمار ۳.۱ درصد اختصاص به چند قلو زایی دارد.
اتاق خبر 24

در سال ۹۸ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۲ ولادت در کل کشور به ثبت رسید که از بین این آمار یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۶۵۹ تک زایی و ۳۷ هزار و ۴۷۳ (۳.۱ درصد از سهم ولادت ها) چند قلوزایی بوده است.

در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۵ چندقلوزایی ثبت شده است که ۱۷ هزار و ۹۱۲ دوقلو، ۵۲۴ سه قلو و ۱۸ چهار قلو در سال ۹۸ ثبت شده است، همچنین در بین استان‌های کشور، تهران دارای ۲ هزار و ۸۶۶ دو قلو، ۷۰ سه قلو و سه تا چهار قلو بوده است.

خراسان رضوی نیز دارای هزار و ۶۶۳ دوقلو، ۳۶ سه قلو، یک چهارقلو و یک پنج قلو و بیشتر، خوزستان هزار و ۳۰۳ دوقلو، ۳۷ سه قلو و یک چهار قلو، فارس دارای هزار و ۱۰۶ دو قلو، ۳۶ سه قلو و ۳ چهارقلو بوده است.

گفتنی است، این استان‌ها در بین سایر استان‌ها دارای بیشترین میزان چند قلوزایی در سال ۹۸ بوده است.

منبع: جام نیوز