کد خبر: 192712

دست دکتر و مهندس‌های تقلبی به زودی رو می‌شود

2 نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می‌دهند و تشخیص آن سخت‌تر است.
اتاق خبر 24

 براساس اصل تناسب عرضه و نیاز، در جامعه، نیازهای موجود، زمینه عرضه بسیاری از تقاضاها را فراهم می کنند. عرضه و تقاضاهایی که همیشه در چارچوب قانون نمیگنجد و اتفاقا این تجارت ها کم هم نیست، مثل کارت ملی جعلی، کارت بانکی جعلی و دسته چک جعلی. 

یکی دیگر از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. نمونه های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.

اگر درباره این بازار غیررسمی اطلاعی ندارید ویدئوی زیر از بازار مکاره مدرک فروشی را مشاهده کنید:*مدارک تحصیلی حساسیت برانگیز مسئولان زیر ذره بین 

اما در این میان برخی خرید و فروش های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می زنند و از مزایای آن بهره مند می شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر گذارند.

از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسوولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.

بین همه انواع تخلف ها و تقلب های مربوط به مدارک تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می پردازد و آن را زیر ذره بین می برد.

منبع: خبرگزاری فارس