کد خبر: 192701

کار در روز تعطیل رسمی اضافه کار محسوب می‌شود؟

یک کارشناس حوزه روابط کار درباره اضافه کاری کارگران در روز‌های تعطیل رسمی توضیحاتی داد.
اتاق خبر 24

پاکمزد کارشناس حوزه روابط کار اظهار کرد: کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی می‌شود و برای هر ساعت آن فوق العاده‌ای معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود.

او افزود: بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز‌های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه است.

منبع: خبرگزاری ایلنا