کد خبر: 192331

تصاویر متفاوت از عمره

مراسم عمره از امروز (۱۳ مهرماه) با تدابیر خاص بهداشتی و با جمع محدودی از زائران ساکن در عربستان و متفاوت از دوره‌های گذشته آغاز شد.
اتاق خبر 24

درهای مسجدالحرام از سحرگاه روز یکشنبه (۱۳ مهرماه) به روی عمره‌گزاران باز شد و نخستین گروه از عمره‌گزاران درحالی که لباس احرام پوشیده و ماسک به صورت زده بودند، نخستین طواف عمره را پس از هفت ماه تعطیلی به جای آوردند.

مراسم عمره به مدت دو هفته، روزانه با جمعیتی بالغ بر شش‌هزار نفر برگزار می‌شود و در ادامه و تدریجی به این جمعیت اضافه خواهد شد تا به عدد ۱۵ هزار نفر در روز برسد. این درحالی است که سال گذشته جمعیت کل عمره‌گزاران تا ۱۹ میلیون نفر رسیده بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا