کد خبر: 192328

قیمت نان سرگردان میان تولید کننده و مصرف کننده!

با افزایش هزینه‌های پخت نان، نانوایان از فعالیت در واحد‌های خود هیچ سودی عایدشان نمی‌شود و درخواست افزایش قیمت نان را به دولت داده اند.
اتاق خبر 24

نان که قوت غالب اکثر سفره های ایرانی است، این روزها بر سر قیمت گذاری با چالش های مختلفی مواجه شده است. چالشی که منجر می شود از طرفی نگرانی عمومی برای افزایش قیمت نان را در بر دارد و  از طرفی افزایش هزینه های تولیدی که به نظر می رسد صدا تولید کننده را بر این مبنا در آورده است.

 

موضوع قابل تامل دیگری هم این میان دیده می شود که ناشی از عدم نظارت ها بر نانوایی هاست. فروش نان با قیمت های مختلف و دلخواه در برخی از نانوایی که به اصطلاح عامیانه "آزادپز" هستند. 

نرخ مصوب انواع نان مهر ماه سال گذشته افزایش یافت، اما با وجود اینکه این افزایش قیمت پس از ۵ سال رخ داد، با حجم زیادی از اعتراضات مردمی مواجه شد که دلیل این حجم از اعتراضات به ضرورت وجود نان در سفره خانوار‌ها باز می‌گردد.

 

آخرین تصویب نامه نرخ نان

انواع نان قیمت نان
نان لواش یارانه ای

۳۰۰ تومان

نان بربری ساده یارانه ای یک هزار تومان
نان بربری ساده آزاد پز یک هزار و پانصد تومان
نان سنگک ساده یارانه ای

یک هزار و ۲۰۰ تومان

نان سنگک ساده آزاد پز

یک هزار و ۸۰۰ تومان

نان تافتون ساده یارانه ای

۵۵۰ تومان

نان تافتون ساده آزادپز

۸۵۰ تومان

خودمختاری برخی از استان ها برای افزایش قیمت نان!

هم اکنون از آخرین افزایش قیمت نان حدود یک سال گذشته و در این مدت مواد اولیه و هزینه‌های نانوایان افزایش بی سابقه‌ای نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل داشته است به طوری که این قیمت‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. این عدم تناسب میان قیمت نان و هزینه‌ها موجب شده تا برخی نانوایان در سطح شهر بدون اعلام اتحادیه مربوطه اقدام به افزایش قیمت نان کنند به طوری که مردم نیز به ناچار از آن‌ها خرید می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا