کد خبر: 192289

تحریم های اتحادیه اروپا علیه بلاروس، پیام مهمی دارد

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سخنانی مداخله جویانه مدعی شد تحریم های اتحادیه اروپا علیه بلاروس که سران این اتحادیه امروز جمعه با آن موافقت کردند، پیام مهمی را برای آنهایی خواهد فرستاد که در مسیر دموکراسی می ایستند و آن را مسدود می کنند.
اتاق خبر 24

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سخنانی مداخله جویانه مدعی شد تحریم های اروپاعلیه بلارو س که سران این اتحادیه امروز جمعه با آن موافقت کردند، پیام مهمی را برای آنهایی خواهد فرستاد که در مسیر دموکراسی می ایستند و آن را مسدود می کنند.

مرکلمدعی شد: ما می توانیم امروز بگوییم تحریم ها علیه مقامات بلاروسی اجرایی خواهد شد. اتحادیه اروپا در حال اقدام علیه کسانی هستند که در مسیر دموکراسی می ایستند. من فکر می کنم این، پیامی مهم خواهد بود

منبع: جام نیوز