کد خبر: 192242

تحقیقات کرونا در ایران با فقر حمایت مواجه است

رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه تحقیقات روی ویروس کرونا با فقر حمایتی مواجه شده گفت: برخی تحقیقات با هزینه های شخصی در حال انجام هستند.
اتاق خبر 24

دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک با اشاره به نتایج برخی تحقیقات در خصوص ویروس کرونا گفت: ویروسی که روز اول در ایران شیوع پیدا کرده با ویروسی که در ماههای مختلف ظاهرشده به وسیله ابزارهای مبتنی بر نرم افزارهای بیوانفورماتیکی و هوش مصنوعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و تغییراتی در ویروس مشاهده شده لیکن باید در تعداد زیادتری این مطالعات به انجام برسد.

وی با اشاره به نتیجه این تحقیقات گفت: در راستای این تحقیقات داده هایی بدست آمده که برخی تغییرات ویروس نشان از جهش های ژنتیکی است؛ جهش در اثر مقاومت در برابر دارو، جهش های موثر در تفاوت های پاسخ سیستم ایمنی بدن بیماران و ... از جمله جهش های ویروس کرونا بوده آمد.

تولایی افزود: در واقع آخرین تحقیقاتی که ما داشتیم این بود، ویروسی که در کشور ما است بالای ۹۹درصد با سایر واریته های ویروس در کشورهای مختلف شباهت دارد ولی همین تفاوت های بسیار جزیی می تواند عامل تفاوت در شدت بروز و شیوع شود.

این استاد ژنتیک خاطر نشان کرد: اما به دلیل اینکه این کار روی جمعیت انبوه صورت نگرفته، تحلیل های قاطعی نیستند و باید این موارد با احتیاط و در بستر علمی مطرح شود و با تحقیقات بیشتر، فرضیات موجود تایید و یا رد شود، بنابراین تحقیقات را باید ادامه دهیم.

رئیس انجمن ژنتیک با بیان اینکه تاکنون در کشور ما کمتر از ۵ مورد ژنوتایپینگ گزارش شده است، بیان کرد: تاکنون حدود ۲۰ هزار ژنوتیپ ویروسی در سراسر جهان گزارش شده است.

وی با بیان این که مسئولین وزارت بهداشت باید برای تکمیل تجهیزات مورد نیاز مطالعات ژنومیک توجه ویژه ای بعمل آورند، تاکید کرد: انجام تحقیقات مولکولی روی ویروس کرونا، هزینه های سنگینی دارد و گروههای مختلف در کشور همواره در حال تحقیق هستند ولی در عین حال، حمایت بودجه ای از این فعالیت ها، بسیار کمتر از حد مورد انتظار است و توجه بیشتر مسئولان به تقویت مطالعات هدفمند بمنظور بهبود روش های پیشگیری، تشخیص و درمان است.

وی افزود: تاکنون ۵۰-۶۰ مقاله در کشور در زمینه کرونا منتشر شده و این موضوع هنوز ادامه دارد. همچنین در دنیا، حداقل ۵۰ روش درمانی در حال ارائه است که در کشور ما هم قریب به ۲۰۰ کارآزمایی بالینی در حال انجام است.

تولایی ادامه داد: ایران از نظر علمی فعالیت های خوبی در زمینه کرونا کرده اما چقدر این فعالیتها به مهار بیماری کمک کرده خیلی خوش بین نمی توانیم باشیم چون ویروس موجودی است که با به خدمت گرفتن میزبان‌، امکان جهش های خواسته و ناخواسته را در بدن بیمار برای خود فراهم می کند از این رو ویروس ناشناخته ای است.

منبع: خبرگزاری ایلنا